1 sikku kolam
4 sikku kolam
2 sikku kolam by kamala
10 lotus rangoli design by saroja krishnamoorthy
6 flower pulli kolam by rathna
2 sikku kolam design by bairavi kumaran
8 sikku kolam by vijay sowmya
4 peacock rangoli design
3 sikku kolam design by bairavi kumaran
3 kolam design by kamala corner
3 kolam design by priya nanthakumar
3 rangoli design portrait lady akshay shahapurkar
15 dotted kolam
11 sikku kolam design by saroja krishnamoorthy
5 sikku kolam
8 sikku kolam by vijay sowmya